„Powiedz mi” – nasz AAC-owy teledysk

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Wspomagającej nasi uczniowie i pracownicy nakręcili teledysk z AAC w roli głównej.

Słowa do piosenki Powiedz mi napisała Alina Smyczek, muzykę (inspirowaną jedną z piosenek Jaromira Nohavicy) skomponował Artur Bolon, który również piosenkę zaśpiewał i zagrał na gitarach. W nagraniu uczestniczyli również (pro bono): Wiesław Ochwat (akordeon), Jan Koźliński (gitara basowa) i Tomasz Majewski (instrumenty perkusyjne). Nagranie zrealizował Max Szelęgiewicz.

Spotkania Na Tak

VI Spotkania Na Tak

Zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Na Tak zaprasza na VI specjalistyczną międzynarodową konferencję dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej organizowaną w ramach cyklu „Spotkania Na Tak”. Konferencja odbędzie się w dniach 2 – 3 grudnia 2016 w Poznaniu. Konferencyjnego dotyczy porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną. W roli prelegentów wystąpią specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa technologii wspierających porozumiewanie się osób z niepełnosprawnościami z całej Europy.

Program konferencji pt. „Porozumiewam się, więc jestem” został tak zaplanowany, by szerokie grupy osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i pracujących z nimi specjalistów oraz wolontariuszy mogły zaczerpnąć wiedzy i refleksji związanej z porozumiewaniem się.

Pierwszy dzień konferencji będzie stał pod znakiem spotkania ze specjalistami z USA, Niemiec i Polski. Zaprezentują oni różne podejścia do porozumiewania się dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prelekcje poświęcone będą zarówno osobom z głęboką, złożoną niepełnosprawnością, jak  i osobom z lżejszymi problemami intelektualnymi i rozwojowymi. Będą to specjaliści pracujący z osobami porozumiewającymi się w niekonwencjonalny sposób oraz self-adwokaci, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które dzięki wysokim umiejętnościom komunikacyjnym samodzielnie występują w imieniu swojego środowiska.

Drugi dzień konferencji tradycyjnie poświęcony będzie bezpośrednim spotkaniom małych grup warsztatowych z praktykami. Wśród nich znajdą się specjaliści pracujący metodami wspomagającymi porozumiewanie się.
Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na język polski. Wystawcom zagranicznym towarzyszyć będzie tłumacz.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział wieczornym evencie, który poświęcony zostanie prelekcji filmu „Jak motyl”. Seans filmowy będzie przyczynkiem do dyskusji o poszukiwaniach potencjału komunikacyjnego osób z niepełnosprawnością mających trudności z werbalnym porozumiewaniem się.

Szczegółowy program, dodatkowe informacje i zapisy na stronie spotkania.natak.pl.

Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Od 1 września 2016 r. ruszyła usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa. W ramach usługi rodzina może
otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, świadczoną przez asystenta. Asystentura obejmuje sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na czas nieobecności rodzica, obejmujące:

  • wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.
  • towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami,
  • towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe.

Ponadto do zadań asystenta należy będzie pomoc dziecku w nauce lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych, towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku.

Usługą świadczona będzie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a.

Usługa asystenta jest bezpłatna. Miesięczny wymiar usługi przewidziany średnio na jedną rodzinę to 15h.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, mogą zgłaszać się bezpośrednio do siedziby Realizatora lub do właściwej Filii MOPS: www.mops.krakow.pl

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.