Dzień otwarty na Dygasińskiego

Plakat na dzień otwarty 2019

Rekrutacja na rok 2019/2020

rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do:

  1. Przedszkola Specjalnego nr 3 (al. Dygasińskiego 25),
  2. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 (al. Dygasińskiego 25),
  3. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 (ul. Dobczycka 20).

Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa wraz z innymi współwystępującymi deficytami rozwojowymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną), a w przypadku Szkoły Przysposabiającej do Pracy również do młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprawnej ruchowo.

Terminy rekrutacji:

  1. 18 lutego – 22 marca 2019 r. (Szkoła Podstawowa)
  2. 1 marca – 15 czerwca 2019 r. (Szkoła Przysposabiająca do Pracy)

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 12 659 15 12 w sprawie Przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz 12 265 72 61 w sprawie Szkoły Przysposabiającej do Pracy), w celu ustalenia terminu wizyty z dzieckiem.

356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły podstawowej 356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy (rodzice)356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy (pełnoletni uczeń)

Spotkanie wigilijne na Dygasińskiego

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Niebo ziemi, niebu ziemia.
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Uczniowie, nauczyciele oraz przyjaciele szkoły spotkali się dzisiaj w szkole przy al. Dygasińskiego przy wigilijnym stole. Tajemnice Bożego Narodzenia, przybliżyli nam w krótkim montażu muzycznym uczniowie klas F i H. Wspólnie przygotowaliśmy stół wigilijny pamiętając o symbolice kładzionego na stół sianka, białego obrusa, opłatka oraz złożyliśmy sobie świąteczne życzenia.

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Szlachetna Paczka 2018

Jak co roku włączyliśmy się w Szlachetną Paczkę. Oto krótka relacja z pakowania prezentów dla potrzebującej rodziny. W ich zgromadzenie zaangażowała się cała społeczność szkolna. Udało się przygotować aż 12 paczek. Dziękujemy uczniom, ich rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w akcji.

Generated by Facebook Photo Fetcher 2