Mamy akredytację EVS!

Erasmus+Otrzymaliśmy dzisiaj informację, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała nam na kolejne 3 lata akredytację Organizacji Goszczącej, co oznacza, że możemy przyjąć nawet 8 wolontariuszy jednocześnie.

W uzasadnieniu m.in.:

Szkoła bardzo zmotywowana do przyjmowania wolontariuszy europejskich i posiadająca doświadczenie w tym zakresie. Wartym podkreślenia jest dobra współpraca z organizacją koordynującą oraz otwartość na własne inicjatywy wolontariusza mimo stałych ram związanych z rzeczywistością szkoły specjalnej. Organizacja zna zasady programu oraz orientuje się w zakresie praw i obowiązków każdej ze stron projektu.

Wolontariusze przybywajcie! 😉

Kolejna grupa wolontariuszy w ramach EVS

Od września 2014 r. szkoła gości czterech nowych wolontariuszy: Alberto z Włoch, Lavinię z Rumunii, Aytan z Azerbejdżanu oraz Darynę z Ukrainy.

Wolontariusze w placówkach towarzyszą nauczycielom i terapeutom w codziennych zajęciach, prowadzą warsztaty artystyczne i edukacyjne dla dzieci, organizują gry ruchowe, okolicznościowe imprezy międzykulturowe. Pomagają też dzieciom i osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, a także biorą czynny udział w rehabilitacji społecznej swoich podopiecznych. Ponadto wolontariusze przygotowują wydarzenia tematyczne poświęcone kulturze i zwyczajom swoich krajów (np. Tydzień Azerski), a także współorganizują występy zespołu „Dobczycka Band”. Dzięki realizowanym zadaniom wolontariusze nie tylko wspomagają szkołę i działają na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ale też poszerzają swoje kompetencje w zakresu pracy w grupie, dialogu międzykulturowego oraz promują aktywne obywatelstwo europejskie.
Czytaj dalej

EVS in Special Educational School! APPLY NOW!

Are you interested in EVS in Cracow? Would you like to volunteer in Special Educational School? APPLY NOW!

For the upcoming deadline, we are looking for candidates motivated to volunteer at: Special Educational School (2012-PL-32) – activities with mentally and physically disabled children/youth. More info: http://europa.eu/youth/vp/vol_organisation/58001144572_en

Projects are 10 months long and will start in early 2015.

Candidates interested in our projects should:

  • have their sending organization
  • send us their CV
  • prepare a specific motivation letter (highlight: why are you interested in this specific kind of activity; what do you think you could learn; which could be the difficulties you could face; how do you think you can contribute to the HO)
  • fill in the application form (you can find it here: www.ib-polska.pl/images/stories/pliki/application_form_ib_poland.doc)

Please send the applications to: evs-ib-polska@internationaler-bund.de. The subject of the message should be the following: “EVS application: NAME OF THE HOSTING ORGANISATION”. We will contact the selected candidates to interview them via Skype. Application deadline: 07.09.2014.