Pełną parą

Spotykamy się w tańcu. Aby choć przez chwilę popatrzeć sobie w oczy, wymienić uśmiechy,  pobyć ze sobą. Bo nie ma świata osób z niepełnosprawnością i tego drugiego, równoległego, należącego do osób zdrowych. Jest jeden świat – nasz wspólny i to jak będzie wyglądał zależy od najprostszych gestów. W obszarze tańca nie…

Zebranie rady rodziców 2019-09-26

Dzisiaj odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranej rady rodziców. Rada uchwaliła program profilaktyczno-wychowawczy szkoły na bieżący rok szkolny oraz zaopiniowała pozytywnie dodatkowe dni wolne od od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Skład rady znajduje się tutaj.

Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się: 17 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego, 18 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej. W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami. Zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz…