Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Szkolny zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego opracował projekt programu na na bieżący rok szkolny. Program będzie uchwalany przez nowo wybraną radę rodziców. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać mailem na adres szkoły do  25 września włącznie.

1 005 KBSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018 [projekt]