Rekrutacja na rok 2019/2020

rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do:

  1. Przedszkola Specjalnego nr 3 (al. Dygasińskiego 25),
  2. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 (al. Dygasińskiego 25),
  3. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 (ul. Dobczycka 20).

Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa wraz z innymi współwystępującymi deficytami rozwojowymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną), a w przypadku Szkoły Przysposabiającej do Pracy również do młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprawnej ruchowo.

Terminy rekrutacji:

  1. 18 lutego – 22 marca 2019 r. (Szkoła Podstawowa)
  2. 1 marca – 15 czerwca 2019 r. (Szkoła Przysposabiająca do Pracy)

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 12 659 15 12 w sprawie Przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz 12 265 72 61 w sprawie Szkoły Przysposabiającej do Pracy), w celu ustalenia terminu wizyty z dzieckiem.

356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły podstawowej 356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy (rodzice)356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy (pełnoletni uczeń)