Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych nr 11
al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
tel./faks: +48 12 659 15 12
e-mail: sekretariat[at]zss11.krakow.pl


Przedszkole Specjalne nr 3
al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
tel./faks: +48 12 659 15 12

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150
al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
tel./faks: +48 12 659 15 12

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6
ul. Dobczycka 20
30-620 Kraków
tel.: +48 12 265 72 61