Kierownictwo

Dyrektor szkoły: Paweł Szczawiński

Wicedyrektorzy: Jolanta Szwiec-Kolanko, Teresa Woźniczka

Sekretarz szkoły: Iwona Wróbel