Przedszkole

Zapraszamy do naszego przedszkola „Słonecznikowa Kraina”.

W każdym naszym oddziale jest zwykle czworo dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Kryterium doboru grupy stanowi wiek, sposób funkcjonowania oraz potrzeby poznawcze. W ramach współpracy z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym, który mieści się w tym samym budynku, dzieci korzystają z zajęć rehabilitacji ruchowej (3 – 5 razy w tygodniu), opieki pielęgniarki oraz konsultacji z lekarzem rehabilitantem i neurologiem.

Dzieci przebywają w przedszkolu od 8.00 do 15.00. W tym czasie oprócz zajęć dydaktycznych zjadają śniadanie i obiad, podczas których prowadzona jest terapia karmienia, uczestniczą w treningu czystości oraz uczą się korzystania z toalety. Podczas zajęć wykorzystujemy wiele metod przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jednak podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa (indywidualna, zespołowa, dowolna i kierowana).

Praca koncentruje się wokół podstawowych sfer rozwojowych:

 • samoobsługi,
 • komunikacji i języka,
 • motoryki (małej i dużej),
 • rozwoju społecznego,
 • rozwoju poznawczego.

Naszym celem jest rozwijanie możliwości dziecka, w kierunku jak największej autonomii w życiu codziennym. Cel ten realizujemy poprzez:

 • tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • tworzenie systemów komunikacji dla dzieci niemówiących,
 • zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem, pedagogiem,
 • udział w zajęciach dydaktycznych,
 • dostarczanie wielozmysłowych doświadczeń,
 • wdrażanie do korzystania z technologii komputerowej,
 • udział w imprezach i wycieczkach,
 • współpraca z rodzicami (spotkania, wizyty w domach, zajęcia otwarte),
 • współpraca z przedszkolem masowym.

Organizujemy liczne wycieczki oraz atrakcyjne dla dzieci wyjścia (np. na pocztę, na zakupy, do kina, w odwiedziny do strażaków itd.) W wybrane soboty istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych. Wielokrotnie w ciągu roku zapraszamy również gości do naszego przedszkola, aby wspólnie z nimi świętować:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Rodziny,
 • rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego.

Nie ma jednak lepszej wizytówki dla naszego przedszkola niż dziecięce uśmiechy, a tych każdego dnia jest bez liku!