Dokumenty dla rodziców

320 KBPodanie o przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania 415 KBRegulamin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2016 168 KBOświadczenie rodziców dzieci uczestników wczenego wspomagania rozwoju Zarządzenie Nr 352/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2015 r. w sprawie zasad organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków