O nas

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 wchodzą:

  • Przedszkole Specjalne nr 3,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 (z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju),
  • Gimnazjum Specjalne nr 62,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6.

Siedzibą Zespołu Szkół oraz przedszkola, zespołu wczesnego wspomagania i większości klas szkoły podstawowej jest budynek przy al. Dygasińskiego 25. Tutaj mieści się gabinet dyrektora i sekretariat. Gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy oraz kilka najstarszych klas szkoły podstawowej mają swoją siedzibę przy ul. Dobczyckiej 20, zajmując jedno skrzydło budynku Szkoły Podstawowej nr 55.

W roku szkolnym 2016/2017 mamy:

  • 16 klas szkoły podstawowej,
  • 4 klas gimnazjum,
  • 5 klasy szkoły przysposabiającej do pracy,
  • 35 dzieci w zespole wczesnego wspomagania rozwoju,
  • 3 uczniów w nauczaniu indywidualnym,
  • 17 dzieci i młodzieży na indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.