O nas

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 wchodzą:

  • Przedszkole Specjalne nr 3,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 (z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju oraz oddziałami gimnazjalnymi),
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6.

Siedzibą Zespołu Szkół oraz przedszkola, zespołu wczesnego wspomagania i większości klas szkoły podstawowej jest budynek przy al. Dygasińskiego 25. Tutaj mieści się gabinet dyrektora i sekretariat. Szkoła przysposabiająca do pracy, oddziały dotychczasowego gimnazjum oraz kilka najstarszych klas szkoły podstawowej mają swoją siedzibę przy ul. Dobczyckiej 20, zajmując jedno skrzydło budynku współdzielonego ze Szkołą Podstawową nr 55.

W roku szkolnym 2017/2018 mamy:

  • 18 klas szkoły podstawowej,
  • 2 klasy gimnazjalne,
  • 5 klasy szkoły przysposabiającej do pracy,
  • 35 dzieci w zespole wczesnego wspomagania rozwoju,
  • 3 uczniów w nauczaniu indywidualnym,
  • 17 dzieci i młodzieży na indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.