Statuty

774 kBStatut Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 333 kBStatut Przedszkola Specjalnego nr 3 338 kBStatut Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 150 339 kBStatut Gimnazjum Specjalnego nr 62 338 kBStatut Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 150