Statuty

574 KBStatut ZSS nr 11 – tekst ujednolicony 2017 428 KBStatut Przedszkola Specjalnego nr 3 – tekst ujednolicony 2017 422 KBStatut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 – tekst ujednolicony 2017 412 KBStatut Gimnazjum Specjalnego nr 62 – tekst ujednolicony 2017 422 KBStatut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 – tekst ujednolicony 2017