Ubezpieczenie

Zgłoszenie roszczenia:

  • call center 22 212 20 12
  • pisemnie na adres
    • InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
      Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
  • za pośrednictwem strony www.interrisk.pl
2 MBPolisa 2017/2018 784 KBOgólne warunki ubezpieczenia 2017