Ubezpieczenie

Zgłoszenie roszczenia:

  • call center 22 212 20 12
  • pisemnie na adres
    • InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
      Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
  • za pośrednictwem strony www.interrisk.pl
5 MBPolisa Edu Plus 2018/2019 2 MBOgólne Warunki Ubezpieczenia 2018 298 KBObowiązek informacyjny administratora danych osobowych – InterRisk