Pasowanie na ucznia

26 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Emilka, Ola, Gabrysia i Wiktor wyruszyli na poszukiwanie słynnej na całym świecie szkoły. Na szczęście krakowscy żacy wskazali im drogę i cała czwórka zasiliła szeregi uczniów ZSS 11 w Krakowie.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor ZSS nr 11 informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej, ustalone zostały następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  1. 13 października 2017 r.,
  2. 13 kwietnia 2018 r.,
  3. 30 kwietnia 2018 r.,
  4. 2 maja 2018 r.,
  5. 4 maja 2018 r.,
  6. 1 czerwca 2018 r.

Dla uczniów, którzy w te dni przyjadą do szkoły, zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Szkolny zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego opracował projekt programu na na bieżący rok szkolny. Program będzie uchwalany przez nowo wybraną radę rodziców. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać mailem na adres szkoły do  25 września włącznie.

1 005 KBSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018 [projekt]