Kolejna grupa wolontariuszy w ramach EVS

Od września 2014 r. szkoła gości czterech nowych wolontariuszy: Alberto z Włoch, Lavinię z Rumunii, Aytan z Azerbejdżanu oraz Darynę z Ukrainy.

Wolontariusze w placówkach towarzyszą nauczycielom i terapeutom w codziennych zajęciach, prowadzą warsztaty artystyczne i edukacyjne dla dzieci, organizują gry ruchowe, okolicznościowe imprezy międzykulturowe. Pomagają też dzieciom i osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, a także biorą czynny udział w rehabilitacji społecznej swoich podopiecznych. Ponadto wolontariusze przygotowują wydarzenia tematyczne poświęcone kulturze i zwyczajom swoich krajów (np. Tydzień Azerski), a także współorganizują występy zespołu „Dobczycka Band”. Dzięki realizowanym zadaniom wolontariusze nie tylko wspomagają szkołę i działają na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ale też poszerzają swoje kompetencje w zakresu pracy w grupie, dialogu międzykulturowego oraz promują aktywne obywatelstwo europejskie.
Czytaj dalej

Miejskie Dynamo – podsumowanie

Miejskie Dynamo to projekt, który zrealizowaliśmy w partnerstwie z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Wspólnie tworzyliśmy nową mapę miasta – decydujący głos w jej powstawaniu należał  do niepełnosprawnej młodzieży. Do udziału w spotkaniach i warsztatach zaprosiliśmy przedstawicieli  różnych środowisk. Wierzymy, że te doświadczenia będą miały wpływ na postrzeganie osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, a w konsekwencji także na sensowne zmiany przestrzeni miejskiej.

Cykl 11 warsztatów organizowanych w przestrzeniach publicznych i instytucjach kultury w Krakowie pozwolił uczniom naszej szkoły aktywnie odkrywać teren miasta. Stworzyliśmy sytuacje, w której uczniowie mieli okazję do kontaktów z rówieśnikami spoza szkoły. Razem odwiedziliśmy:

 • Dworzec Kolejowy Kraków Główny,
 • Małopolski Ogród Sztuki,
 • restaurację Aquarius,
 • Cukiernię Michalscy,
 • Telewizję Polską S.A. Oddział w Krakowie,
 • Radio Kraków,
 • Teatr Łaźnia Nowa,
 • Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice,
 • Cricotekę,
 • Muzeum Etnograficzne w Krakowie.

Korzystając z etnograficznych narzędzi i multimediów uczestnicy warsztatów samodzielnie zbierali wiedzę i doświadczenia pomocne w opisie miasta. Zależało nam na tym, aby właśnie młodzi uczestnicy przedsięwzięcia byli aktywnymi komentatorami otaczającej ich rzeczywistości.

W tej przygodzie uczestniczyli nie tylko niepełnosprawni uczniowie, nauczyciele, instruktorzy i wolontariusze, ale także gospodarze odwiedzanych miejsc. Oswoiliśmy  nowe przestrzenie, poznaliśmy na nowo miasto  i stworzyliśmy jego subiektywną topografię.

Efektem naszych wspólnych doświadczeń i pracy jest interaktywny przewodnik po mieście – 10 MBMiejskie Dynamo w formie pliku PDF. Zawiera on komentarze uczniów do poszczególnych spotkań, zdjęcia z warsztatów a także szczegółowo opracowane scenariusze zajęć/naszych spotkań. Liczymy na to, że nasze doświadczenie i zebrane materiały będą inspiracją dla osób chcących z innej strony odkryć Kraków, a dla instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będzie to materiał pomocny w trakcie codziennych działań.

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z Mapy „Miejskie Dynamo” pobierając ją na zasadzie wolnej licencji.
Koordynator projektu: Anna Szelingowska
Koordynator po stronie ZSS nr 11: Alicja Mucha
Prowadzące warsztaty: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska

Fotorelacja z działań Miejskiego Dynama dostępna na fb/etnomuzeum.krakow

Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

EVS in Special Educational School! APPLY NOW!

Are you interested in EVS in Cracow? Would you like to volunteer in Special Educational School? APPLY NOW!

For the upcoming deadline, we are looking for candidates motivated to volunteer at: Special Educational School (2012-PL-32) – activities with mentally and physically disabled children/youth. More info: http://europa.eu/youth/vp/vol_organisation/58001144572_en

Projects are 10 months long and will start in early 2015.

Candidates interested in our projects should:

 • have their sending organization
 • send us their CV
 • prepare a specific motivation letter (highlight: why are you interested in this specific kind of activity; what do you think you could learn; which could be the difficulties you could face; how do you think you can contribute to the HO)
 • fill in the application form (you can find it here: www.ib-polska.pl/images/stories/pliki/application_form_ib_poland.doc)

Please send the applications to: evs-ib-polska@internationaler-bund.de. The subject of the message should be the following: “EVS application: NAME OF THE HOSTING ORGANISATION”. We will contact the selected candidates to interview them via Skype. Application deadline: 07.09.2014.