Rekrutacja na rok 2019/2020

rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do:

  1. Przedszkola Specjalnego nr 3 (al. Dygasińskiego 25),
  2. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 (al. Dygasińskiego 25),
  3. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 (ul. Dobczycka 20).

Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa wraz z innymi współwystępującymi deficytami rozwojowymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną), a w przypadku Szkoły Przysposabiającej do Pracy również do młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprawnej ruchowo.

Terminy rekrutacji:

  1. 18 lutego – 22 marca 2019 r. (Szkoła Podstawowa)
  2. 1 marca – 15 czerwca 2019 r. (Szkoła Przysposabiająca do Pracy)

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 12 659 15 12 w sprawie Przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz 12 265 72 61 w sprawie Szkoły Przysposabiającej do Pracy), w celu ustalenia terminu wizyty z dzieckiem.

356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły podstawowej 356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy (rodzice)356 kBPodanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy (pełnoletni uczeń)

Spotkanie wigilijne na Dygasińskiego

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Niebo ziemi, niebu ziemia.
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Uczniowie, nauczyciele oraz przyjaciele szkoły spotkali się dzisiaj w szkole przy al. Dygasińskiego przy wigilijnym stole. Tajemnice Bożego Narodzenia, przybliżyli nam w krótkim montażu muzycznym uczniowie klas F i H. Wspólnie przygotowaliśmy stół wigilijny pamiętając o symbolice kładzionego na stół sianka, białego obrusa, opłatka oraz złożyliśmy sobie świąteczne życzenia.

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Szlachetna Paczka 2018

Jak co roku włączyliśmy się w Szlachetną Paczkę. Oto krótka relacja z pakowania prezentów dla potrzebującej rodziny. W ich zgromadzenie zaangażowała się cała społeczność szkolna. Udało się przygotować aż 12 paczek. Dziękujemy uczniom, ich rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w akcji.

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

8 listopada na placu przed naszą szkołą przy Dobczyckiej, odbyła się przepiękna uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100-lecie Niepodległości Polski i zasadzenia symbolicznego drzewka. Wydarzenie to swoją obecnością uświetnili uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 55, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 oraz zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy XI pan Kazimierz Bożek, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej pani Teresa Grzybowska oraz Edward Kucała – Przewodniczący Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego. Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólne świętowanie.

Generated by Facebook Photo Fetcher 2