Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Środowisko

Dbamy o zapewnienie warunków lokalowych oraz specjalistycznego sprzętu umożliwiającego uczniom jak najbardziej bezpieczne, komfortowe i samodzielne zaspokojenie potrzeb.​

Nauka

Stawiamy na poszerzanie wiedzy, zainteresowań i naukę praktycznych umiejętności. Wszystko to jest oparte na indywidualnych możliwościach uczniów.​

Miejsce dla każdego

Nasza szkoła zaprasza uczniów z różnymi wyjątkowymi potrzebami, także tych z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

AAC

Duży nacisk kładziemy na rozwijanie komunikacji wspomagającej (AAC) uczniów niemówiących, w tym na obsługę specjalistycznych programów komputerowych.

Nasza misja

Dążymy do podniesienia jakości życia każdego ucznia dbając o jego optymalny rozwój oraz przygotowując do dorosłości. W naszej pracy wiodącymi wartościami są szacunek, współpraca i profesjonalizm.

Moje – boje​

Od 2009 roku w szkole działa grupa teatralna Moje – boje. Uczestnikami grupy są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 oraz ich nauczyciele. Liczy ona ok. 25 osób, w ogromnej większości niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

Ojcowie dzieciom

W szkole bardzo prężnie działa także grupa Ojcowie - dzieciom. Na cyklicznych spotkaniach powstają wspaniałe pomoce dla uczniów i nauczycieli.

Zespół Szkół Specjalnych nr 11
Przedszkole Specjalne nr 3
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150

al. Adolfa Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
+48 12 659 15 12
sekretariat@zss11.krakow.pl

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6

ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
tel.: +48 12 265 72 61
sekretariat@zss11.krakow.pl

Warto odwiedzić

Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Przewiń do góry Skip to content