Powrót do zajęć stacjonarnych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawieczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 18 stycznia zajęcia we wszystkich klasach w obu budynkach szkoły będą odbywały się w formie stacjonarnej.

Zawieszenie zajęć od 9 listopada

W związku ze znowelizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, zajęcia w szkole podstawowej i szkole przysposabiającej do pracy zostają zawieszone. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywają się normalnie, w formie stacjonarnej.

Zajęcia od 2 listopada

Piątek 30 października jest ostatnim dniem zawieszenia zajęć w szkole. Od poniedziałku 2 listopada, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wracają zajęcia stacjonarne w przypadku niektórych uczniów. Dotyczy to: kl. 1 – 3 szkoły podstawowej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i zespołowych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Edukacja pozostałych uczniów nadal będzie się odbywać…

Zawieszenie zajęć

W związku z obecna sytuacja epidemiczną, po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zajęcia w szkole są zawieszone do 30 października. Oznacza to, że od jutra uczniowie nie przyjeżdżają do szkoły, zajęcia odbywają się wyłącznie zdalnie. Dotyczy to również nauczania indywidualnego, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz…