Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Historia

Nasza szkoła powstała w lutym 1990 roku. Została założona z inicjatywy grupy specjalistów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, które nie znalazły miejsca w żadnej z istniejących wówczas szkół w Krakowie. Dzieci te pozostawały w domu i potrzebowały wszechstronnej edukacji, terapii i opieki. Początkowo działaliśmy jako Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych. Obie instytucje (szkoła i ośrodek) zaczęły działać jednocześnie, w dawnym żłobku przy al. Dygasińskiego 25, nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, była wtedy zupełnie nową dziedziną.
Dlatego nauczyciele musieli szukać skutecznych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych. Uczyli się przez doświadczenie oraz częste kontakty ze specjalistami z zagranicy, w szczególności:

 • z Danii – kształcenie osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wspieranie alternatywnych sposobów komunikacji;
 • z Anglii – w zakresie fizjoterapii;
 • z Francji – w integracji sensorycznej;
 • z Belgii – w dziedzinie neurofizjologii

Wypracowane przez nas metody i rozwiązania organizacyjne (wielodyscyplinarne zespoły nauczycieli, diagnozy umiejętności funkcjonalnych, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne) stały się wzorem dla wielu innych szkół. Nasi pracownicy przeszkoli ponad tysiąc nauczycieli z całej Polski w takich dziedzinach jak:

 • diagnoza funkcjonalna,
 • tworzenie indywidualnych programów-edukacyjno-terapeutycznych,
 • komunikacja wspomagająca (AAC) uczniów niemówiących, w tym obsługa specjalistycznych programów komputerowych
 • edukacja uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • technologia wspomagająca.

Obecnie zajmujemy dwa oddalone od siebie o ok. 2 km budynki – w naszym pierwszym budynku przy al. Dygasińskiego są młodsi uczniowie, natomiast starsi uczą się w budynku przy ul. Dobczyckiej. Szkoła nasza obejmuje edukacją, terapią i opieką ok. 120 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, głównie z niepełnosprawnościami sprzężonymi i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
W skład Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 (z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju),
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6.
Od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2023 r. w skład zespołu wchodziło również Przedszkole Specjalne nr 3, przy czym ostatni oddział przedszkolny mieliśmy w roku szkolnym 2015/2016.
 

W naszej pracy szczególne miejsce zajmują:

 • edukacja uczniów z niepełnosprawnością ruchową  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • edukacja uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
 • nauka przez zabawę,
 • komunikacja wspomagająca (AAC),
 • technologia wspomagająca,
 • zajęcia teatralne,
 • projekty multimedialne,
 • zajęcia sportowe,
 • wsparcie w poszukiwaniu miejsc aktywności dla absolwentów.
Skip to content