Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Szkoła podstawowa

Działamy od 1990 roku​

Nasza szkoła, aż do nieba sięga
Nasza szkoła, to potęga
Najpiękniejsza jest na świecie
Drugiej takiej szkoły nie znajdziecie
(fragment hymnu)

Szkoła Podstawowa nr 150 rozpoczęła swoją działalność przy al. Dygasińskiego 25 12 lutego 1990 roku.Jest placówką przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa i intelektualna – na różnym poziomie, zaburzenia mowy i zachowania).
Głównym założeniem naszej szkoły jest stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci.
W tym celu każde dziecko ma  opracowaną przez zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, pomoc nauczyciela)  diagnozę umiejętności funkcjonalnych. Na podstawie tej diagnozy oraz diagnoz specjalistycznych oraz  podstawy programowej przygotowanej przez MEN, powstaje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.  Program jest realizowany przez cały rok szkolny, podlega w tym czasie ewaluacji i – w zależności od jej wyników – może ulec korekcie. Staramy się, aby edukacja i terapia, którą obejmujemy dzieci, wyzwalała ich potencjał rozwojowy. Uczymy umiejętności przydatnych w codziennym życiu – od samodzielnego jedzenia po obsługę komputera.Uczymy samodzielności, porozumiewania się, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, odpowiedzialności za siebie choć w niewielkim zakresie. Poszukujemy różnych form samodzielnego, aktywnego spędzania czasu wolnego. Zależy nam na tym, aby uczniowie byli zainteresowani zajęciami szkolnymi, aby się w nie angażowali, podejmowali zadania dostosowane do ich możliwości, a także aby dobrze się na nich bawili. Tylko tą drogą możemy wpływać na trwały rozwój różnych umiejętności naszych uczniów. W każdej klasie uczy się czworo uczniów. Dzięki tak małym zespołom klasowym, możliwe jest dobre rozeznanie umiejętności, możliwości i potrzeb każdego dziecka oraz zapewnienie każdemu indywidualnego podejścia.
W naszej szkole stosowane są m.in. poniższe metody (lub ich elementy):
 • alternatywnej i wspomagającej komunikacji;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
 • Integracja Sensoryczna;
 • stymulacja polisensoryczna;
 • pedagogika zabawy
 • muzykoterapia;
 • Biofeedback;
 • karmienie terapeutyczne;
 • NDT – Bobath.
Podczas lekcji uczniowie często korzystają z technologii multimedialnych m.in. z tablicy interaktywnej, pomocy do porozumiewania się (komunikatory) i bogatego oprogramowania. Codzienny rytm pracy naszej szkoły urozmaicają również:
 • fakultety – projekty realizowane przez uczniami z różnych klas (np. fakultet taneczno – teatralny, muzyczny);
 • przedstawienia teatralne przygotowywane przez dzieci;
 • kiermasze świąteczne z pracami przygotowanymi przez naszych uczniów;
 • imprezy okolicznościowe (bale, wigilia, itp.);
 • konkursy (np. matematyczny);
 • obchody miesiąca AAC;
 • wystawy prac artystycznych naszych uczniów (np. na Uniwersytecie Pedagogicznym, w galerii Stańczyk, w Urzędzie Miasta Krakowa);
 • olimpiady specjalne;
 • zielone szkoły i jednodniowe wycieczki.
Uczniowie spędzają w szkole 8 godzin (od 7:30 – 15:00). W tym czasie biorą udział w zajęciach dydaktycznych i świetlicowych (świetlica przypisana jest do każdej klasy) oraz zajęciach indywidualnych ze specjalistami (ilość i rodzaj zajęć określana jest indywidualnie). Ponadto, dzięki współpracy z  Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym, każde dziecko ma codziennie 1 godzinę fizjoterapii. Dzięki tej współpracy rodzice mogą również skonsultować dziecko z lekarzem rehabilitacji oraz neurologiem. Dzieci mają również zapewnioną opiekę medyczną m.in. w przypadku takich zabiegów pielęgnacyjnych jak cewnikowanie czy karmienie dojelitowe. Podczas pobytu w szkole uczniowie jedzą dwa posiłki – śniadanie i obiad. Pobyt w szkole jest bezpłatny, rodzice pokrywają  jedynie koszty wyżywienia.
Skip to content