Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Do pobrania

Uwaga! Na podst. art. 63 § 1.  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2024.572 t.j. z dnia 2024.04.15)

[…] podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Oznacza to, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) można złożyć na piśmie w sekretariacie szkoły lub wysłać poprzez ePUAP lub na na adres do doręczeń elektronicznych. 

Adresy skrytki ePUAP oraz adres e-Doręczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej szkoły.

Skip to content