Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Generic filters

O nás

Naše škola vznikla v únoru 1990 jako škola pro děti se souběžným postižením více vadami, pro které v tehdejším polském vzdělávacím systému chyběla přiměřená nabídka. Pedagogický sbor se proto snažil hledat odpovídající organizační formy a pracovní metody, hlavně za pomoci kontaktů se zahraničními specialisty z Dánska, Německa, Francie, Velké Británie, Belgie a USA. V Polsku jsme byli průkopníky vzdělávání dětí se souběžným postižením více vadami. Díky podpoře specialistů z Celostátního metodického centra jsme se následně dělili o svoje zkušenosti i nadšení s jinými učiteli na školeních, která jsme organizovali. Naše škola se stala známou v mnoha místech Polska. Těší nás, že jsme mohli mít vliv na vznik norem, které dnes v Polsku v oblasti speciálního školství platí.

Postupně se z nás stala moderní škola pro děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 7 – 24 let. Ve dvou budovách jsme vytvořili podmínky pro vzdělávání mladších a starších žáků se souběžným postižením více vadami – pohybovými, mentálními, smyslovými a těmi spojenými s komunikací a chováním. V budově na ulici Dygasińskiego 25 máme 12 tříd, na ulici Dobczycké 20 pak dalších 13 tříd. Každá třída má čtyři žáky a v každé pracuje současně učitel a asistent učitele. Kolem dvaceti žáků pracuje v systému domácího vzdělávání. Při škole působí tým pro ranou péči, který pomáhá 35 rodinám s dětmi ve věku od 0 do 7 let.

Našim žákům nabízíme:

 • vzdělávání založené na individuálním vzdělávacím plánu
 • individualizovanou výuku v malých skupinách
 • péči terapeutického týmu (učitelé, psycholog, logoped, fyzioterapeut, asistent učitele) pod vedením třídního učitele
 • stálou fyzioterapeutickou péči (díky spolupráci s rehabilitačním centrem)
 • profesionální, zkušený pedagogický tým, který ovládá řadu terapeutických metod a používá je v závislosti na konkrétních potřebách žáků
 • třídy a kabinety vybavené odpovídajícím zařízením, jako jsou např. zvedáky, speciální nábytek, didaktické pomůcky, nádobí, knihovna, projektory, interaktivní tabule, adaptované počítačové vybavení (assistive technology) se speciálními periferiemi používanými podle potřeb žáků (adaptované myši, klávesnice, tlačítka, držáky, adaptéry, eyetrackery), jakož i vybavení podporující komunikaci (augmentativní a alternativní komunikace): různé komunikátory a tablety s odpovídajícími programy
 • sportovní vyžití. Žáci se účastní paralympiád, učí se hrát hru boccia – světoznámou paralympijskou disciplinu
 • možnost práce v divadelním kroužku vedeném profesionálními divadelníky
 • možnost práce v hudební skupině Ejejsi Band, která hraje experimentální hudbu s profesionálními hudebníky
 • exkurze, výlety
 • ke konci školní docházky pomoc při hledání další péče v rámci stálého projektu „Absolvent”.

Spolupracujeme s rodinami našich žáků. Při škole působí rada rodičů. Maminky žáků se pravidelně setkávají v rámci projektu Mamo, odpocznij! (Maminko, odpočni si), realizovaného nadací Szkoła bez Barier (Škola bez bariér), která působí při naší škole. Tatínkové se rámci projektu Ojcowie dzieciom (Otcové dětem) setkávají ve školní dílně, kde vyrábějí rozmanité pomůcky a vybavení pro naše žáky. Rodiče se mohou setkávat i v rámci podpůrné rodičovské skupiny, kterou vedou naši psychologové.

Cílem naší práce je zlepšení kvality života u osob s postižením. Je nám blízká Buberova filozofie dialogu. K našim prioritám patří především mobilizace aktivity žáků, maximální využití jejich potenciálu, autentický vztah ke každému z nich, komunikace na nejvyšší možné úrovni – rovněž u nemluvících žáků – a snaha ulehčit jim za pomoci různých strategií a fyzických pomůcek jejich vzdělávání i život v dětském, rodinném, školním aj. kolektivu.

Stále se snažíme zdokonalovat naši práci při pomoci vnitřních standardů, zejména v oblasti vzdělávání žáků s hlubokým, souběžným postižením a žáků se speciálními potřebami v oblasti komunikace. Ve škole máme několik problémových týmů, které se pravidelně setkávají.

Věříme, že každý člověk má šanci se rozvíjet. Každý má nějaký talent. Naším úkolem je zvyšovat kvalitu života našich žáků, dbát o jejich optimální rozvoj a přípravu na život v dospělosti. Tomu chce sloužit naše škola.

Przewiń do góry
Skip to content