Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Rodzice

Rekrutacja na rok szk. 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 (al. Dygasińskiego 25), Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 (ul. Dobczycka 20). Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa wraz z innymi współwystępującymi deficytami rozwojowymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną), a w przypadku Szkoły Przysposabiającej do Pracy również…

Rekrutacja na rok szk. 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 (al. Dygasińskiego 25), Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 (ul. Dobczycka 20). Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa wraz z innymi współwystępującymi deficytami rozwojowymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną), a w przypadku Szkoły Przysposabiającej do Pracy również…

Praca szkoły od 31 stycznia

Od poniedziałku 31 stycznia, wszystkie zajęcia w szkole będą się odbywać w formie stacjonarnej.  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty […] wprowadza naukę zdalną dla klas V-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych, dopuszczając jednak w przypadku szkół specjalnych możliwość prowadzenia…

Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się: 14 września, wtorek – szkoła przy ul. Dobczyckiej, 15 września, środa – szkoła przy al. Dygasińskiego. W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami. Zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego odbędzie się 15…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, również w tym roku nie będzie wspólnych uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września w obu budynkach szkoły o godz. 10.00 odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach, które będą trwały maksymalnie do godz. 12.00. Prosimy by uczniowi towarzyszyło tylko jedno z rodziców (opiekunów).

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego, odbędzie się w piątek, 25 czerwca, w godzinach: 9.00 – 11.00 – Dygasińskiego i część klas ze szkoły przy Dobczyckiej, 10.00 – 12.00 – pozostałe klasy z Dobczyckiej. W szkole przy al. Dygasińskiego spotkanie społeczności szkolnej odbędzie się o godz. 9.00, po czym w klasach zostaną rozdane uczniom świadectwa. Z kolei w szkole przy…

Powrót do zajęć stacjonarnych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawieczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 18 stycznia zajęcia we wszystkich klasach w obu budynkach szkoły będą odbywały się w formie stacjonarnej.

Zawieszenie zajęć od 9 listopada

W związku ze znowelizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, zajęcia w szkole podstawowej i szkole przysposabiającej do pracy zostają zawieszone. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywają się normalnie, w formie stacjonarnej.

Zajęcia od 2 listopada

Piątek 30 października jest ostatnim dniem zawieszenia zajęć w szkole. Od poniedziałku 2 listopada, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wracają zajęcia stacjonarne w przypadku niektórych uczniów. Dotyczy to: kl. 1 – 3 szkoły podstawowej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i zespołowych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Edukacja pozostałych uczniów nadal będzie się…

Zawieszenie zajęć

W związku z obecna sytuacja epidemiczną, po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zajęcia w szkole są zawieszone do 30 października. Oznacza to, że od jutra uczniowie nie przyjeżdżają do szkoły, zajęcia odbywają się wyłącznie zdalnie. Dotyczy to również nauczania indywidualnego, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Nie będzie nauczania zdalnego

Według skierowanego do podpisu ministra projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszenie zajęć w szkołach ponadpodstawowych (a więc nauczanie zdalne lub hybrydowe) nie dotyczy m.in. szkół  przysposabiających do pracy. W poniedziałek wszystkie oddziały szkoły pracują jak dotychczas. Więcej informacji nt. zmian w funkcjonowaniu szkół od 19 października znajduje się…

Organizacja pracy 14 października

W związku z przypadającym na 14 października Dniem Edukacji Narodowej tego dnia w szkole będą się odbywać wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w normalnych godzinach pracy szkoły. Obiad w obu budynkach będzie wydawany jak co dzień. Nie będzie natomiast zajęć nauczania indywidualnego oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zmiany w organizacji pracy szkoły

W związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u jednej z nauczycielek w szkole przy al. Dygasińskiego, uczniowie klas 4c i 4d, dwie panie pomoce nauczyciela oraz jedna pielęgniarka w okresie od 28 września do 3 października będą przebywać na kwarantannie. Zajęcia stacjonarne w tych klasach zostały zawieszone za zgodą Wydziału Edukacji UMK oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora…

Zmiany w dowozie uczniów w Krakowie

Zgodnie z informacją na stronie MCOO od 7 września dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany przez RADIO TAXI PARTNER Sp. z o.o. Telefon kontaktowy dla rodziców w sprawach harmonogramu dowozu i kwestiach organizacyjnych: pon. – pt. (czynny w godz. 6 – 18) tel. 12 196 88, 666 034 000, 604 90 96 88 sob. i niedz. (czynny w godz. 9…

Zasady prowadzenia zajęć w szkole od 1 września 2020 r.

Od 1 września w szkole obowiązują uaktualnione Szczegółowe zasady sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych opracowane na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie.  Szczegółowe zasady sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w ZSS nr 11

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Ze względu na sytuację epidemiczną i zalecenie MEN I GIS, nie będzie w tym roku wspólnych uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Rok rozpoczniemy od spotkań z wychowawcami w klasach. O terminie i miejscu spotkań poinformują wychowawcy. Prosimy by uczniowi towarzyszyło jedno z rodziców (opiekunów).

Organizacja zakończenia roku szkolnego

26 czerwca to ostatni dzień zajęć szkolnych. W tym roku, ze względu na obostrzenia wynikające z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, nie będzie uroczystości zakończenia roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej. Odbiór świadectw będzie się obywał w formie i terminie ustalonym przez wychowawcę w porozumieniu z Państwem. W piątek przyjeżdżają do szkoły wyłącznie uczniowie, którzy tego dnia odbierają świadectwo.…

Koniec kwarantanny

Kwarantanna jednego z naszych pracowników została przerwana – ponowne testy osoby rzekomo zarażonej dały wynik negatywny.

Kwarantanna jednego z pracowników

Od dziś jedna z osób pracujących w naszej szkole w budynku przy al. Dygasińskiego została objęta kwarantanną, ze względu na bezpośredni kontakt jej dziecka z osobą zarażoną koronawirusem. Osoba ta nie ma żadnych objawów. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ale w tej chwili nie ma potrzeby podejmowania żadnych nadzwyczajnych działań, poza tymi, które są określone w naszych wewnętrznych procedurach. Ze względu…

Organizacja zajęć od 18 maja

Od 18 maja, decyzją Ministra Edukacji Narodowej możliwa jest realizacja zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju, natomiast od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. MEN, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne przeciwepidemiczne, które przede wszystkim zapewnią…

Półkolonia 2020

Niestety w tym roku, po raz pierwszy od kilkunastu lat nie będzie półkolonii. Powodem jest nierealizowanie przez Kraków akcji „Lato w szkole”, w ramach której półkolonia była finansowana.
hr-sandeep-singh-01

Organizacja pracy szkoły

25 marca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sankcjonuje ono nauczanie na odległość, które i tak już w wielu szkołach się rozpoczęło. Jeśli idzie o naszą szkołę, to rozporządzenie zakłada, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia…

Zawieszenie zajęć szkolnych

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej 12 i 13 marca w szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Dla tych uczniów, którzy przyjadą wtedy do szkoły zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Szkoły ponadpodstawowe, w tym nasza szkoła przysposabiająca do pracy (klasy 1s, 3t, 3u),…

Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców

8 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/860/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020, w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.…

Zebranie rady rodziców 2019-09-26

Dzisiaj odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranej rady rodziców. Rada uchwaliła program profilaktyczno-wychowawczy szkoły na bieżący rok szkolny oraz zaopiniowała pozytywnie dodatkowe dni wolne od od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Skład rady znajduje się tutaj.

Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się: 17 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego, 18 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej. W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami. Zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego odbędzie się 17…

Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2019

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza zapisy na bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym. W wypoczynku letnim mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym, które mają możliwość (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną przez organizatorów brać udział w  półkolonii. Wypoczynek letni organizowany będzie w Karcher Hala Cracovia…

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019

Rada rodziców na zebraniu 27 września uchwaliła program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019. [prettyfilelink size=”662 KB” src=”https://zss11.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/10/Program-wychowawczo-profilaktyczny-2018-2019.pdf” type=”pdf”]Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019[/prettyfilelink]

Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się: 18 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego, 19 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej. W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami. Zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego odbędzie się 18…

Rozpoczęcie zajęć wczesnego wspomagania

Zapraszamy rodziców i dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się w czwartek 6 września o godzinie 16.00. O 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców .

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek, 3 września, w szkole przy ul. Dobczyckiej spotykamy się o 9.30, natomiast w szkole przy al. Dygasińskiego o 10.30. Uroczystość kończymy najpóźniej o godz. 12.00.

500+ i 300+

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych informuje, że od 1 lipca 2018 roku można  złożyć  przez Internet wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenie dobry start (300+). Szczegóły na www.sprawyspoleczne.krakow.pl

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego, odbędzie się w piątek, 22 czerwca. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły o zwykłej porze lub razem z Państwem. O godz. 9.00 w szkole przy al. Dygasińskiego, a o 10.30 w szkole przy ul. Dobczyckiej, odbędzie się spotkanie społeczności szkolnej, po którym zapraszamy na spotkania w klasach. Tam zostaną rozdane świadectwa. Wyjazd uczniów do domów planowany jest na godzinę 12.00. Firma…

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor ZSS nr 11 informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej, ustalone zostały następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 13 października 2017 r., 13 kwietnia 2018 r., 30 kwietnia 2018 r., 2 maja 2018 r., 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r. Dla uczniów, którzy w te dni przyjadą do szkoły, zorganizowane zostaną…

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Szkolny zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego opracował projekt programu na na bieżący rok szkolny. Program będzie uchwalany przez nowo wybraną radę rodziców. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać mailem na adres szkoły do  25 września włącznie. [prettyfilelink size=”1 005 KB” src=”https://zss11.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/09/Szkolny-program-wychowawczo-profilaktyczny-2017-2018-projekt.pdf” type=”pdf”]Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018 [projekt][/prettyfilelink]

Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się: 19 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego, 20 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej. W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami. Zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego odbędzie się 19…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek, 4 września, w szkole przy al. Dygasińskiego spotykamy się o 10.30, natomiast w szkole przy ul. Dobczyckiej o 9.30. Na początku jest ogólne spotkanie społeczności szkolnej, a następnie uczniowie rozchodzą się do klas z wychowawcami. Uroczystość kończymy o godz. 12.00.

Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Od 1 września 2016 r. ruszyła usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa. W ramach usługi rodzina może otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, świadczoną przez asystenta. Asystentura obejmuje sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na czas nieobecności rodzica, obejmujące: wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku,…

Spotkania zespołów opracowujących ipet-y

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, daje rodzicom lub pełnoletnim uczniom prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (ipet) oraz dokonującemu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia…

Zebrania rodziców 

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się: 13 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego, 14 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej. W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami. Natomiast na 20 września zapraszamy na zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

We czwartek, 1 września, w szkole przy al. Dygasińskiego spotykamy się o 10.30, natomiast w szkole przy ul. Dobczyckiej o 10.00. Na początku jest ogólne spotkanie społeczności szkolnej, a następnie uczniowie rozchodzą się do klas z wychowawcami. Uroczystość kończymy o godz. 12.00.

Wyprawka szkolna 2016/2017

Na stronie Portalu edukacyjnego jest opublikowana informacja ws. wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017. Termin składania wniosków upływa 7 września.

Huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych w ramach budżetu obywatelskiego

  W ramach tegorocznego Budżetu obywatelskiego jest jeden szczególnie bliski nam projekt doposażenia dziewięciu dużych, ogólnodostępnych placów zabaw w huśtawki dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mają to być takie same huśtawki, jak ta zamontowana kilka lat temu w ogrodzie szkoły przy al. Dygasińskiego. Zachęcamy do głosowania!

Zebranie rodziców

Zapraszamy serdecznie na doroczne zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego z dyrektorem szkoły. Zebranie odbędzie się we wtorek, 10 listopada, o godz. 17.00, w budynku szkoły przy al. Dygasińskiego 25, w sali 19 na 1. piętrze

Rada Rodziców uchwaliła nowe programy

  Na dzisiejszym posiedzeniu ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców. Przewodniczącą pozostała p. Barbara Noga, sekretarzem jest p. Julita Słonina, a skarbnikiem p. Małgorzata Barnaś. Rada uchwaliła też m.in. program wychowawczy szkoły oraz szkolny program profilaktyki.   [prettyfilelink size=”690 kB” src=”https://zss11.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/02/Program-wychowawczy-szkoły-2015-2016-–-2017-2018.pdf” type=”pdf”]Program wychowawczy szkoły od 2015/2016 do 2017/2018[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”994 kB” src=”https://zss11.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/02/Szkolny-program-profilaktyki-2015-2016-–-2017-2018.pdf” type=”pdf”]Szkolny program…

Zebranie Rady Rodziców

  Zapraszamy na zebranie nowo wybranej Rady Rodziców, które odbędzie się we środę, 30 września o godz. 9.45, w budynku szkoły przy al. Dygasińskiego 25. Aktualny skład Rady Rodziców.

Zebrania rodziców

  Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się: 15 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego, 16 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej. W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami. Zapraszamy Państwa serdecznie!

Rozpoczęcie roku szkolnego

  We wtorek, 1 września, w szkole przy al. Dygasińskiego spotykamy się o 10.30, natomiast w szkole przy ul. Dobczyckiej o 10.00. Na początku jest ogólne spotkanie społeczności szkolnej, a następnie uczniowie rozchodzą się do klas z wychowawcami. Uroczystość kończymy o godz. 12.00.

Wyprawka szkolna

  Na stronie Portalu edukacyjnego jest opublikowana informacja ws. wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016. Termin składania wniosków upływa 4 września. Ze względu na zapewnienie przez MEN bezpłatnych podręczników dla ucznia klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, wyprawka szkolna nie jest skierowana do uczniów tych klas. Wyjątkiem jest możliwość…

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego, odbędzie się w piątek, 26 czerwca. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły o zwykłej porze lub razem z Państwem. O godz. 9.00 w szkole przy al. Dygasińskiego, a o 10.00 w szkole przy ul. Dobczyckiej, odbędzie się spotkanie społeczności szkolnej, po którym zapraszamy na spotkania w klasach. Tam zostaną rozdane świadectwa. Wyjazd uczniów do domów planowany jest na godzinę 12.00. Firma…
Skip to content