Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do:

  1. Przedszkola Specjalnego nr 3 (al. Dygasińskiego 25),
  2. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 (al. Dygasińskiego 25),
  3. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 (ul. Dobczycka 20).

Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa wraz z innymi współwystępującymi deficytami rozwojowymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną), a w przypadku Szkoły Przysposabiającej do Pracy również do młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprawnej ruchowo.

Terminy rekrutacji:

  1. 1 lutego – 17 marca 2021 r. (przedszkole i szkoła podstawowa)
  2. 1 lutego – 25 czerwca 2021 r. (szkoła przysposabiająca do pracy)

Zainteresowanych rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 12 659 15 12 w sprawie Przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz 12 265 72 61 w sprawie Szkoły Przysposabiającej do Pracy), w celu ustalenia terminu spotkania rekrutacyjnego.

Na spotkanie należy przynieść:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli zostało wydane),
  3. inne dokumenty, np. opinie, diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, medyczne itp.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie rozstrzygnięte do 15 kwietnia.

320 KBPodanie o przyjęcie do szkoły podstawowej