Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Pracownicy

W skład merytorycznej kadry szkoły wchodzą pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz pomoce nauczyciela. Większość pracowników to osoby wysoko wykwalifikowane z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w specjalistycznych ośrodkach w kraju i za granicą.

Młodzi nauczyciele włączani w zespoły bardziej doświadczonych kolegów mają dobre warunki osobistego rozwoju zawodowego.

Ze względu na specyfikę uczniów oraz standardy pracy z nimi praca w zespołach sprzyja dzieleniu się doświadczeniem, dyskusjom i wspólnym poszukiwaniom nowych, lepszych sposobów pracy.

Skip to content