O nas

Nasza szkoła powstała w lutym 1990 r. dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy nie znajdowali miejsc w ówczesnym systemie edukacji. Kadra samodzielnie poszukiwała form organizacyjnych i skutecznych metod pracy, głównie poprzez kontakty ze specjalistami z zagranicy: z Danii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych. Byliśmy pionierami w edukacji uczniów z wieloraką niepełnosprawnością w Polsce. Zachęceni przez specjalistów z centralnego krajowego ośrodka metodycznego dzieliliśmy się swoim świeżym doświadczeniem i entuzjazmem z innymi nauczycielami na zorganizowanych u nas szkoleniach. Staliśmy się placówką rozpoznawalną w wielu zakątkach kraju. Cieszymy się, że mogliśmy mieć wpływ na aktualnie obowiązujące w Polsce rozwiązania w edukacji specjalnej.

Przez lata staliśmy się nowoczesną szkołą dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W dwóch budynkach tworzymy przestrzeń edukacji dla młodszych i starszych uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną: ruchową, intelektualną, sensoryczną, związaną z komunikacją i zachowaniem. W budynku przy al. Dygasińskiego 25 mieści się 12 klas, a przy ul. Dobczyckiej 20 – 13. Nasze klasy są czteroosobowe, w każdej pracuje jednocześnie nauczyciel i asystent nauczyciela. Dla około 20 uczniów prowadzimy też edukację domową. Działający przy szkole zespół wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje opieką 35 rodzin z dziećmi w wieku 0 – 7 lat.

Oferujemy naszym uczniom:

 • edukację funkcjonalną w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • zindywidualizowane zajęcia w małych zespołach,
 • opiekę zespołu terapeutycznego (nauczyciele, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pomoc nauczyciela), którego liderem jest wychowawca klasy,
 • stałe zajęcia z fizjoterapeutami – dzięki współpracy z publicznym ośrodkiem rehabilitacji,
 • profesjonalną, doświadczoną kadrę, która znając wiele metod terapeutycznych – dobiera je do aktualnych potrzeb uczniów,
 • klasy i gabinety wyposażone w sprzęt ułatwiający codzienną edukację i opiekę: podnośniki, specjalistyczne meble, pomoce dydaktyczne i naczynia, bibliotekę, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, dostosowany sprzęt komputerowy (assistive technology) ze specjalistycznymi peryferiami dobieranymi dla potrzebujących uczniów (alternatywne myszy, klawiatury, włączniki, ramiona mocujące, interfejsy, eyetrackery), a także sprzęt wspomagający komunikację (alternative and augmentative communication, AAC): rozmaite komunikatory i tablety z oprogramowaniem językowym,
 • zajęcia sportowe; uczniowie biorą udział w zawodach olimpiad specjalnych, doskonalą swe umiejętności gry w boccię, paraolimpijską dyscyplinę znaną na całym świecie,
 • możliwość udziału w spotkaniach grupy teatralnej prowadzonej przez profesjonalistów,
 • możliwość udziału w zespole muzycznym Ejejsi Band, grającego muzykę eksperymentalną z udziałem profesjonalnych muzyków,
 • wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły,
 • pod koniec edukacji – wsparcie w poszukiwaniu kolejnego miejsca aktywności w ramach stałego projektu „Absolwent”.

Współpracujemy z rodzicami uczniów. Przy szkole działa Rada Rodziców. Mamy uczniów spotykają się cyklicznie dzięki stałemu projektowi „Mamo, odpocznij!” prowadzonemu przez Fundację „Szkoła bez Barier”, która działa przy szkole. Cykliczne spotkania ojców przebiegają w oparciu o projekt „Ojcowie – dzieciom”, w szkolnej pracowni stolarskiej powstają wówczas sprzęty, adaptacje i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Rodzice mogą tez korzystać z prowadzonej przez psychologów grupy wsparcia.

Bliska jest nam filozofia spotkania. Nasze priorytety to: wyzwalanie aktywności uczniów, maksymalne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału, autentyczna relacja z każdym z nich, komunikacja na najwyższym możliwym poziomie, także dla osób niemówiących i ułatwianie uczestnictwa we ich edukacji, w życiu społeczności koleżeńskiej, szkolnej, rodzinnej, lokalnej poprzez przeróżne strategie i fizyczne ułatwienia.

Ciągle pracujemy nad jakością naszych działań w oparciu o wewnętrzne standardy, zwłaszcza w obszarze edukacji uczniów z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością czy o specjalnych potrzebach w komunikowaniu się. W szkole działa kilka zespołów problemowych, które cyklicznie gromadzą nauczycieli na spotkaniach. Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma własną drogę rozwoju. Każdy ma możliwości i talenty. Naszym zadaniem jest podnoszenie jakości życia uczniów,  dbanie o jego optymalny rozwój oraz przygotowanie go do dorosłości. Tej misji służy nasza szkoła.