Zespół Szkół Specjalnych nr 11

O  nas

Działamy od 1990 roku​

HISTORIA SZKOŁY

Nasza szkoła powstała w lutym 1990 roku dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy nie znajdowali miejsc w ówczesnym systemie edukacji. Kadra samodzielnie poszukiwała form organizacyjnych i skutecznych metod pracy, głównie poprzez kontakty ze specjalistami z Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych.

Byliśmy pionierami w edukacji uczniów z wieloraką niepełnosprawnością w Polsce. Zachęcani przez specjalistów z centralnego krajowego ośrodka metodycznego dzieliliśmy się swoim świeżym doświadczeniem i entuzjazmem z innymi nauczycielami na organizowanych u nas szkoleniach. Staliśmy się placówką rozpoznawalną w wielu miejscach kraju. Cieszymy się, że mogliśmy mieć wpływ na aktualnie obowiązujące w Polsce rozwiązania w edukacji specjalnej.

Przez lata staliśmy się nowoczesną szkołą dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dwóch budynkach tworzymy przestrzeń edukacji dla młodszych i starszych uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną: ruchową, intelektualną, sensoryczną, związaną z komunikacją i zachowaniem. W budynku przy al. Dygasińskiego 25 mieści się 12 klas, a przy ul. Dobczyckiej 20 – 13.

Nasze klasy są czteroosobowe, w każdej pracuje jednocześnie nauczyciel i asystent nauczyciela. Dla około 20 uczniów prowadzimy też edukację domową. Działający przy szkole zespół wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje opieką 35 rodzin z dziećmi w wieku 0 – 7 lat.

Oferujemy naszym uczniom:

 • edukację funkcjonalną w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • zindywidualizowane zajęcia w małych zespołach,
 • opiekę zespołu terapeutycznego (nauczyciele, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pomoc nauczyciela), którego liderem jest wychowawca klasy,
 • stałe zajęcia z fizjoterapeutami – dzięki współpracy z publicznym ośrodkiem rehabilitacji,
 • profesjonalną, doświadczoną kadrę, która znając wiele metod terapeutycznych – dobiera je do aktualnych potrzeb uczniów,
 • klasy i gabinety wyposażone w sprzęt ułatwiający codzienną edukację i opiekę: podnośniki, specjalistyczne meble, pomoce dydaktyczne i naczynia, bibliotekę, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, dostosowany sprzęt komputerowy (assistive technology) ze specjalistycznymi peryferiami dobieranymi dla potrzebujących uczniów (alternatywne myszy, klawiatury, włączniki, ramiona mocujące, interfejsy, eyetrackery), a także sprzęt wspomagający komunikację (alternative and augmentative communication, AAC): rozmaite komunikatory i tablety z oprogramowaniem językowym,
 • zajęcia sportowe; uczniowie biorą udział w zawodach olimpiad specjalnych, doskonalą swe umiejętności gry w boccię, paraolimpijską dyscyplinę znaną na całym świecie,
 • możliwość udziału w spotkaniach grupy teatralnej prowadzonej przez profesjonalistów,
 • możliwość udziału w zespole muzycznym Ejejsi Band, grającego muzykę eksperymentalną z udziałem profesjonalnych muzyków,
 • wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły,
 • pod koniec edukacji – wsparcie w poszukiwaniu kolejnego miejsca aktywności w ramach stałego projektu „Absolwent”.N
Skip to content