Ubezpieczenie NNW

Chcesz zgłosić szkodę?

Przygotuj:

  • serię i numer polisy (otrzymasz je w szkole),
  • dane osoby ubezpieczonej,
  • dane Ubezpieczającego,
  • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę; kartę informacyjną ze szpitala,
  • rachunki lub faktury oraz dowody ich zapłaty,
  • numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić odszkodowanie.

Wybierz dogodny dla Ciebie sposób zgłoszenia szkody:

  • internetowo – za pośrednictwem formularza na www.interrisk.pl https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new,
  • telefonicznie – pod numerem lnterRisk Kontakt (22) 575 25 25,
  • pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 7 maja 2019 dostępnych na stronie www.interrisk.pl) na adres e-mailowy: szkody@interrisk.pl,
  • pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na adres: Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice; druk zgłoszenia roszczenia jest dostępny w sekretariacie szkoły.

539 kBPolisa Edu Plus 2019/2020 605 kBOgólne Warunki Ubezpieczenia 2019 298 KBObowiązek informacyjny administratora danych osobowych – InterRisk