Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych nr 11
Przedszkole Specjalne nr 3
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150
al. Adolfa Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków
sekretariat@zss11.krakow.pl

  +48 12 659 15 12

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6

ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków

sekretariat@zss11.krakow.pl

  +48 12 265 72 61

Skip to content