Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych nr 11

  al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków

2XCQ+GW Kraków

tel./faks: +48 12 659 15 12
e-mail: sekretariat[at]zss11.krakow.pl


Przedszkole Specjalne nr 3

  al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków

2XCQ+GW Kraków

tel./faks: +48 12 659 15 12


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150

  al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków

2XCQ+GW Kraków

tel./faks: +48 12 659 15 12


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6

  ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków

2X84+P7 Kraków

tel.: +48 12 265 72 61