Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działa w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie od września 2005 roku. Co roku obejmujemy opieką ok. 35 rodzin z dziećmi w wieku od 10 miesiąca do 10 roku życia.

W wielospecjalistycznej terapii uczestniczą dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa oraz z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii. Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju tworzą:

 • psycholog – opracowuje diagnozę psychologiczną dziecka ,prowadzi konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne,
 • pedagog specjalny – prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka,
 • logopeda – zajmuje się terapią mowy i rozwijaniem umiejętności porozumiewania się oraz terapią karmienia,
 • fizjoterapeuta – zajmuje się doborem pozycji dziecka, która umożliwia optymalną aktywność ruchową w czasie zajęć, prowadzi zajęcia ruchowe, pomaga w adaptacji środowiska domowego do potrzeb i możliwości dziecka.

Terapeuci podczas cotygodniowych spotkań:

 • opracowują i aktualizują diagnozę umiejętności dziecka oraz indywidualny program wspierania jego rozwoju,
 • poszukują aktywności pozostających w sferze najbliższego rozwoju dziecka,
 • analizują na bieżąco postępy dziecka.

W strukturze zajęć znajdują się:

 • indywidualne zajęcia dla dziecka w obecności rodzica, (czasem także rodzeństwa), które prowadzi pedagog specjalny z udziałem fizjoterapeuty,
 • zajęcia specjalistyczne dla rodzica i dziecka, które prowadzi psycholog i logopeda,
 • konsultacje specjalistyczne dla rodzica z psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą,
 • zajęcia grupowe dla dzieci oraz dzieci z rodzicami i/lub rodzeństwem,
 • zajęcia w małych grupach terapeutycznych (2 – 6 dzieci), mające na celu przygotowanie dziecka do adaptacji w placówkach przedszkolnych,
 • grupa wsparcia dla rodziców prowadzona przez psychologa.

Podczas zajęć stosowane są między innymi następujące metody terapii:

 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – wpiera rozwój mowy oraz porozumiewania się rodzica z dzieckiem,
 • stymulacja wielozmysłowa – prowadzi u wielu dzieci do poprawy koncentracji uwagi, koordynacji funkcjonowania zmysłów, rozwija działania celowe,
 • SI – poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia stymuluje układ nerwowy do prawidłowego odbierania, przetwarzania oraz odpowiedzi na bodźce ze środowiska i własnego ciała,
 • ruch rozwijający V. Sherborne – zwiększa orientację dziecka w schemacie ciała i przestrzeni, stanowi propozycję ciekawych form zabaw ruchowych z dzieckiem dla rodziców i rodzeństwa,
 • elementy NDT – poszukiwanie pozycji umożliwiającej zwiększenie aktywności własnej dziecka podczas zajęć, dobieranie odpowiednich sprzętów (siedzisk, wózków),
 • terapia karmienia – ustalanie zasad i sposobów prawidłowego karmienia dziecka przez rodzica,
 • biofeedback – wpływa na poprawę zachowania i rozwój poznawczy, zwiększa koncentrację uwagi,
 • wideotrening komunikacji – wskazuje na pozytywne elementy kontaktu dziecka z rodzicem.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zabawy przy użyciu pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

Terapeuci poszukują, odkrywają i podpowiadają rodzicom między innymi:

 • jak wspólnie spędzać czas z dzieckiem wspierając jednocześnie jego rozwój,
 • w jaki sposób porozumieć się z dzieckiem z zaburzeniami mowy,
 • jak dostosować sprzęt specjalistyczny do potrzeb dziecka,
 • w jaki sposób wspierać naukę prawidłowego jedzenia i picia.

Każde dziecko ma od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu, zgodnie z Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.). Konsultacje i zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju są finansowane przez Urząd Miasta Krakowa, rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która jest wydawana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Skip to content