Spotkania ws. okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2020/2021

Szkoła Podstawowa:

 • kl. 1a: 19 stycznia, 26 maja,
 • kl. 2a: 10 lutego, 22 czerwca,
 • kl. 3a: 26 stycznia, 9 czerwca,
 • kl. 3b: 26 stycznia, 26 maja,
 • kl. 4c: 19 stycznia, 25 maja,
 • kl. 4d: 20 stycznia, 8 czerwca,
 • kl. 4e: 10 lutego, 2 czerwca,
 • kl. 5a: 20 stycznia, 25 maja,
 • kl. 5b: 26 stycznia, 15 czerwca,
 • kl. 6a: 27 stycznia, 2 czerwca,
 • kl. 7b: 27 stycznia, 9 czerwca,
 • kl. 7c: 20 stycznia, 16 czerwca,
 • kl. 8a: 20 stycznia, 26 maja,
 • kl. 8b: 19 stycznia, 8 czerwca,
 • kl. 8c: 20 stycznia, 26 maja,
 • kl. 8d: 20 stycznia, 9 czerwca,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 • kl. 1z: 27 stycznia, 16 czerwca,
 • kl. 2s: 27 stycznia, 9 czerwca,
 • kl. 3u: 26 stycznia, 8 czerwca,