Zawieszenie zajęć od 9 listopada

W związku ze znowelizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
, zajęcia w szkole podstawowej i szkole przysposabiającej do pracy zostają zawieszone.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywają się normalnie, w formie stacjonarnej.

Zajęcia od 2 listopada

Piątek 30 października jest ostatnim dniem zawieszenia zajęć w szkole. Od poniedziałku 2 listopada, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wracają zajęcia stacjonarne w przypadku niektórych uczniów. Dotyczy to:

  1. kl. 1 – 3 szkoły podstawowej,
  2. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i zespołowych,
  3. zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Edukacja pozostałych uczniów nadal będzie się odbywać w formie zdalnej.

Zawieszenie zajęć

koronawirus

W związku z obecna sytuacja epidemiczną, po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zajęcia w szkole są zawieszone do 30 października.

Oznacza to, że od jutra uczniowie nie przyjeżdżają do szkoły, zajęcia odbywają się wyłącznie zdalnie. Dotyczy to również nauczania indywidualnego, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Nie będzie nauczania zdalnego

Według skierowanego do podpisu ministra projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszenie zajęć w szkołach ponadpodstawowych (a więc nauczanie zdalne lub hybrydowe) nie dotyczy m.in. szkół  przysposabiających do pracy.

W poniedziałek wszystkie oddziały szkoły pracują jak dotychczas.

Więcej informacji nt. zmian w funkcjonowaniu szkół od 19 października znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.